Monthly Archives: Sierpień 2013

15 Spotkanie Młodzieży

Jak już głosi piętnastoletnia tradycja, od 11-tego do 15-tego sierpnia Oziornem stało się najmłodszą wioską Kazachstanu. A to za sprawą młodzieży, która przyjechała tutaj już po raz piętnasty. Spotkanie to jest nazywane w języku rosyjskim „Świętem Młodzieży”, ponieważ młodzi ludzi przyjeżdżają tutaj, aby wspólnie cieszyć się swoją wiarą. Te kilka dni spędzanych jest na modlitwie, słuchaniu konferencji, wspólnym chwaleniu Pana przez śpiew, spotkaniach w małych grupach, ale przede wszystkim na wspólnej Eucharystii. Stałymi punktami Spotkania stały się już pielgrzymowanie do figury Matki Bożej na Jeziorze i na Wołyńską Sopkę, gdzie młodzież przeżywa wspólnie Drogę Krzyżową w wyjątkowej scenerii. Kulminacyjnym punktem Święta jest Uroczysta Eucharystia 15-tego sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Ta Msza gromadzi nie tylko młodzież, ale i okoliczną ludność. Wszyscy przez wspólną modlitwę chcą wyrazić swoją cześć do Matki Bożej. Już od kilku lat, tej Mszy przewodniczy Nuncjusz Kazachstanu.

W tegorocznym Spotkaniu udział wzięła także duża grupa z Rosji, około 90 młodych ludzi. Z nimi także przyjechała młodzież z Niemiec i z Ukrainy. W tym roku młodzież  cieszyła się także obecnością swoich Pasterzy: ks. Abpa Tomasza Pety z Astany, ks. bpa Janusza Kalety z Karagandy i ks. bpa Klemensa Pikiel z Rosji.

Następne spotkanie już za rok!

Reklama

Uroczystość Królowej Pokoju

111Jak zwykle na początku lipca ma miejsce Uroczystość Królowej Pokoju – główny odpust w naszym Sanktuarium. W tym roku ten dzień był wyjątkowy. Główne uroczystości miały miejsce bowiem w Astanie, gdzie odbywał się pierwszy w historii Kościoła Katolickiego w Kazachstanie Kongres Eucharystyczny.

W czasie Kongresu, jednym z ważniejszych wydarzeń, było przekazanie przez Wspólnotę Regina Della Pace ołtarza adoracji „Gwiazda Kazachstanu”, który będzie na stałe zainstalowany w Oziornoje. Przez rok ołtarz będzie przebywał w astanieńskiej katedrze, gdzie będzie omodlany przez pielgrzymów z naszej diecezji i całego Kazachstanu.

Więcej informacji o ołtarzu Gwiazda Kazachstanu i modlitwy o pokój na stronie Wspólnoty: Strona Wspólnoty Regina della Pace

Prymas Polski w Oziornoje

W dniach 4-5 lipca nasza parafia miała zaszczyt gościć wyjątkowego Gościa. Był nim Prymas Polski, ks. Abp Józef Kowalczyk. Wieczorem Ksiądz Prymas celebrowała uroczystą Mszę św. w naszym sanktuarium. Po Mszy świętej spotkał się z parafianami w kościele.

Po kolacji z pielgrzymami z Polski, Jego Ekscelencja nawiedził parafialny cmentarz, aby pomodlić się za ludzi, którzy na nim spoczywają. Następnie udał się do figury MB z Rybami na Jeziorze, aby w krótkiej modlitwie podziękować za cud ocalenia wioski od głodu w 1941 r.

Następnego dnia rano Ksiądz Prymas odprawił Mszę świętą w „nowym Karmelu”, w czasie której pobłogosławił ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, która zawiśnie w nowej kaplicy.

Po Mszy świętej w czasie śniadania miło miejsce spotkanie Księdza Arcybiskupa ze wspólnotą karmelicką z Oziornoje.

W czasie wizyty Prymasowi towarzyszył ks. bp Atanazy i sekretarz, ks. Tadeusz.

Na stronie Księdza Prymasa są dostępne teksty homilii wygłoszonych podczas pobytu w Oziornoje:  Strona Prymasa Polski